Cro Dalmatia Speed Junkies (South, Croatia) - 2013-04-12
Sailor 2 Second Peak (Kts)5 x 10 Second Average (Kts)1 Hour (Kts)Alpha Racing 500m (Kts)Nautical Mile (Kts)Distance Travelled (km)
Grozni
36.836(D)
34.677(D)
17.779(D)
24.55(D)
23.831(D)
71.917(D)
Brane
31.22(D)
27.35(D)
15.2(D)
17.81(D)
28.14(D)
45.64(D)
Sandro
eightbft
Jabuka
Petar
MarinA
Marin the Playboy
Average34.0331.0116.4921.1825.9958.78
Grozni (3334km):
2877 days ago
6 categories

Jugozapad u Jadrtovcu, dosta refulasto oko 18-35čv.

simmer scr 6.2 i rrd xfire 105Brane (14880km):
2877 days ago
6 categories

Dugi Rat, County of Split-Dalmatia, HR uša u 5h mrtvi čop i ubijalo sa Xfire 75 i Loft 6,3m2 , Select casper 29cm izaša u 18.30h

jedan spust penjanje 45 minuta... Comments
Igor


South
Croatia
2877 days ago

bravo.ja jos s rebrima u kurcu tako da kad je diglo isa ca s olimpa.

Igor


South
Croatia
2877 days ago

bravo brane za milju!

ODIN


South
Croatia
2877 days ago

bravo brane . SINE!!!!!!

Grozni


South
Croatia
2877 days ago

Sine MILJA dobra :)

Marin


North
Croatia
2877 days ago

Odlična milja, još ako je preko chopa, svaka čast.. Grozni brz ko i obično..